Vykort från Furuvik och Älvkarleö vid början av 1900-talet.

Uppsala Gävle Järnväg hade sänt en av sina direktörer till USA för att se hur man använde sina järnvägar. Han fann att Järnvägsbolagen försökte marknadsföra sig bland folket genom att anlägga friluftsparker så där skulle finnas resmål för söndagsutflykter eller sommarfirande.

Så beslöts att två friluftsparker skulle anläggas runt Gävle ned till Dalälven. Det blev Furuvik och Älvkarleö. Man kan fortfarande se den gamla järnvägshallen som Hembygdföreningen i Älvkarleby har renoverat och öppnat efter många år av tillbommade luckor.

   År 1874   Gävle Centralstation    Furuviks Hotell

 Hallen.                        Personal       Katten

  Café      Tyrol    Servitriser

   Magnus Ficks minnessten. 

  Buren    Barnfesten    Lekhallen    Lekplatsen

 Sjölejon    Fiskarstugan     Herrbadhus    Badhuset

  Utsikt från badhuset.    Vid Furuskär.    Folkpark Älvkarleö och Furuvik.

  Hallen    Karin    Lekplatsen en folksöndag 

----------------------------------------------------------

 Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2009-04-06

Tillbaka